Witaj ponownie!
Poniżej możesz zobaczyć listę zmian, nad którymi pracujemy.
WRÓĆ DO LISTY ZMIAN
Release [3.3.26]Ostatnia aktualizacja: 04-07-2021
- Różnice kursowe w transferze płatniczym dla wypłat walutowych są wyliczane na podstawie kursów waluty z ostatnich wpłat [więcej]
- Dodaliśmy do opisu punktów deklaracji JPK_V7 informację o terminie zwrotu podatku
- Dodaliśmy możliwość zapisu dokumentu typu "metoda kasowa" oraz "split payment" dla dokumentów PK [więcej]
- Wykonaliśmy poprawki do raportów JPK_V7 dla flag GTU oraz MPP faktur
- Dodaliśmy ikonkę "VAT reverse" dla rozliczonych faktur zakupu
- W imporcie dostawców dodaliśmy kilka udogodnień: - możliwość importu bez kodu dostawcy - bardziej elastyczny format - tłumaczenia [więcej]
- Dodaliśmy zaokraglenia przy imporcie dokumentów typu PK [więcej]
- Poprawiliśmy edycję dokumentów PK dla kategorii 89 artykułu ustawy VAT (przeksięgowanie VAT za niezapłacone faktury powyżej 90 dni) [więcej]
- Dodaliśmy komunikat ws. kursów walut dla faktury zakupu kontrahenta w PLN
- Wykonaliśmy szereg poprawek dla wyliczenia deklaracji JPK_V7K korekta
- Wykonaliśmy szereg poprawk dla mechanizmu międzyokresowego VAT oraz "metoda kasowa" dla modyfikacji faktur zakupu oraz płatności dostawców
- JPK_V7 - w przypadku VAT'u należnego liczonego w proporcji, naliczony jest w jego pełnej wysokości
- Wykonaliśmy szereg poprawek dotyczących różnic kursowych dla transferów płatniczych
- Pojawiła się możliwość zapisu dokumentów PK dla VAT zw z równoczesnym ujęciem dokumentu w rejestrze VAT
- Dodaliśmy możliwość wyboru konta innego niż kosztowe dla zaliczkowych faktur zakupu
- Dodaliśmy kolejne modyfikacje do importu dokumentów PK w zakresie: - obsługi błędów - importu dokumentów rozrachunkowych klient/dostawca
- Dodaliśmy możliwosć płatności za moduł OCR za pomocą bramki płatniczej [więcej]
- Wzorce księgowe dostawców są domyślnie widoczne na ekranie wprowadzania faktury zakupu [więcej]
- W Panelu Klienta pojawiła się zakładka z podstawowymi danymi rozliczeń oraz statusu konta
- Dodaliśmy "kreator szablonów", umożliwiający przygotowanie własnych wzorów (templatów) faktur sprzedaży [więcej]
- Do programu można zalogować się za pomocą adresu email Użytkownika
- Dodaliśmy obsługę księgowań równoległych dla księgowania faktur zakupu za pomocą mechanizmu OCR
- Dodaliśmy mechanizm skanowania faktur OCR do ekranu prostej faktury kosztowej [więcej]
- Skanowanie faktur zakupu OCR sprawdza czy dane odbiorcy na fakturze są zgodne z danymi zapisanymi w konfiguracji
- Dodaliśmy obsługę języka angielskiego na mechanizmie szablonów faktur sprzedaży
- Dla faktur kosztowych dodawanych za pomocą mechanizmu OCR (skanowanie faktury), dodaliśmy możliwość zapisania nr. konta bankowego dostawcy w kartotece dostawców w przypadku znalezienia nr. konta na skanie faktury
- Obsługa korekty sprzedaży dla zmienionej stawki VAT
- Wzorce wydruków dla faktur proforma
- Wysylania faktur emailem do kontaktów typu general i invoice
- Poprawiona obsługa intrastat w kartotece towarowej
- Przyspieszenie obsługi dużych faktur sprzedaży - wyświetlanie ilości towaru tylko dla faktur poniżej 20 pozycji
- Dodany ogólny format importu wyciągów CSV
- Dodany raport intrastat oraz poprawki do zapisu incoterms w PZ
- Nowa wersja VAT-UE
- Klonowanie dokumentów księgowych
- Dopuszczalna zerowa faktura sprzedaży
- Dodany nowy format importu wyciągów Transferwise CSV
- Wydruk faktury sprzedaży z kodem kreskowym
- Program zapamiętuje domyślny bank w funkcjach bankowych
- Rozszerzenie pola Opis dla faktury zakupu
- Możliwość zapisu dokumentów z datą VAT w zamkniętym okresie
- W dokumencie JPK_V7 program nie wyznacza kodu kraju z dwóch pierwszych znaków NIP dla krajów poza EU
Release [3.3.25]Ostatnia aktualizacja: 09-04-2021
- Poprawiliśmy kodowanie znaków na okienkach powitalnych wyskakujących po zalogowaniu się do programu
- Dokumenty wpłat i wypłat mogą być wprowadzane w walucie w dowolnym kursie [więcej]
- Dodaliśmy możliwość przeksięgowania za pomocą dokumentu PK, sald między kontrahentami z różnych krajów [więcej]
- W kartotece dostaców pojawiła się możliwość przypisania schematów księgowych indywidualnie do danego dostawcy. Mechanizm wzorców księgowcyh możne zncznie przyśpieszyć księgowanie powtarzalnych faktur zakupu [więcej]
- Dodaliśmy możliwość zapisu dokumentów PK, które nie posiadają księgowania na kontrahenta, do rejestru VAT (w szczególności, wyksięgowania VAT od faktur nie zapłaconych, zgodnie z art. 89b ust.) [więcej]
- Usprawniliśmy wyszukiwanie właściwego urzędu skarbowego w ustawieniach programu [więcej]
- Dodaliśmy mechanizm automatycznego przeksięgowania VAT na konto rozrachunków z Urzędem Skarbowym podczas zamknięcia okresu podatkowego (miesiąc / kwartał) [więcej]
- Dodaliśmy wyświetlanie kursu walut w transferach gotówki między rachunkami w walucie [więcej]
- Na ekranie logowania dodaliśmy listę zmian w programie w związku z najnowszymi aktualizacjami. Mamy nadzieję, że przypadnie Państwu do gustu :-)
- Poprawiliśmy import wyciągów bankowych dla MT940 Millenium
- Na ekranie wypłaty dodaliśmy oznaczenie waluty w dla rachunków walutowych
- Na ekranie wpowadzania dokumentów PK dodaliśmy możliwość wyboru kontrahenta bez konieczności wybierania go z listy na koncie rozrachunkowym
- Wykonaliśmy szereg poprawek związanych z importem dokumentów z SAP
- Wyłączyliśmy automatyczne zamykanie dziennika podczas zamykania roku podatkowego
- Poprawiliśmy wyliczanie wartości zaliczki na raporcie "Raport Sprzedaży wg Towaru/Klienta"
Release [3.3.24]Ostatnia aktualizacja: 01-04-2021
- e-sprawozdania są dostępne domyślnie dla użytkownika o uprawnieniach Administratora [więcej]
- program pokazuje komunikat jeśli użytkownik wprowadza fakturę zakupu lub PK w okresie, za który został wygenerowany raport JPK_V7 lub JPK_V7K -
- Poprawiliśmy mechanizm importu faktur sprzedaży na podstawie pliku JPK_V7 [więcej]
- Zrobiliśmy poprawkę na ekranie prostej faktury zakupu w związku z naliczaniem się wartości stawek VAT
- Dodaliśmy obsługę pokskich znaków na ekranie e-sprawozdań -
- Dodaliśmy mechanizm dynamicznego przeliczania wartości pozycji JPK_V7 podczas wprowadzania raportu podatkowego
- Dodaliśmy skaner OCR. Faktuy zakupu można wprowadzać wczytując skan faktury kosztowej do programu. [więcej]
- Dodaliśmy możliwość eksportu pliku JPK_V7K i JPK_V7M do formatu Excel; pozwala to na łatwiejszą weryfikację zawartości pliku; [więcej]
- Dodaliśmy opcję wyłączenia kodów towarów i usług na wydruku fakturze sprzedaży [więcej]
- Na podstawie zgłoszeń Użytkowników, wykonaliśmy szereg usprawnień i poprawek mechanizmu faktur wprowadznych metodą kasową [więcej]

mKsiegowa:

  • Księga główna
  • Sprzedaż
  • Zakupy
  • Magazyn
  • Przekroje
  • Bank
  • Raporty
  • Indywidualne uprawnienia użytkowników
  • Wielowalutowość
dokumentacja programu - zobacz

Reset hasła


Wersja 3.3.0 Build 26b - Login — mKsiegowa.pl