Witaj ponownie!
Poniżej możesz zobaczyć listę zmian, nad którymi pracujemy
WRÓĆ DO LISTY ZMIAN
Release [3.3.28]Ostatnia aktualizacja: 01-04-2022
- Import wyciągów bankowych dla kont ING został rozbudowany o możliwość importu wyciągów dla kilku rachunków na raz
- Dodany import wyciągów bankowych dla kont korporacyjnych mBank
- Dodana nowa wersja formularza VAT-UEK
- Rozbudowa importu faktur z plików JPK_V7
- Rozbudowa importu faktur zakupu z plików CSV - nowy, uproszczony format pliku CSV dla faktur kosztowych
- Rozszerzenie funkcjonalności przekrojów dla kartoteki klientów i faktur sprzedaży
- Rozbudowa ekranu wprowadzania faktury VAT marża
- Poprawki i modyfikacje dla adresu strukturyzowanego KSeF
Release [3.3.27]Ostatnia aktualizacja: 28-02-2022
- Ekran dziennika księgowań został wzbogacony o następujące funkcjonalności: dodawanie i modyfikacja zapisów w Księdze Głównej, dodawanie i modyfikacja zapisów w Rejestrze VAT, historia zmian
- Nowy format pliku JPK_V7 (2). Zgodnie ze zmianami prawnymi nowy format pliku obowiązuje od 1 stycznia 2022 zarówno dla deklaracji miesięcznej, jak i kwartalnej.
- Poprawione przenoszenie kwoty podatku w deklaracji JPK_V7 w przypadku korekty.
- W przypadku korzystania z oddziałów klientów, nazwa oddziału została dodana na ekranie płatności
- Wprowadzone zostały nowe pola adresowe klientów, zgodne z formatem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Program automatycznie przenosi dane adresowe z dotychczasowej struktury do nowej.
- Dokument PK w walucie dla kont rozrachunkowych
- Dodane wyliczonego kursu na raporcie płatniczym
- Dodane ostrzeżenie przy wprowadzaniu dostawcy lub klienta bez numeru NIP
- Możliwość wyboru schematu księgowego dla dostawcy przy wprowadzaniu faktury zakupu (również przez OCR)
- Nowy dashboard w skórce bootstrap zawierający możliwość konfigurowania widgetów
- Dodane pole odbiorcy (miejsca dostawy) na fakturze sprzedaży, które jest dostępne w konfiguracji programu
- Podsumowanie Wn/Ma na ekranie zapisów na kontach
- Poprawiony sposób wprowadzania zapisów korekty wg art. 90 do pliku JPK_V&
- Nowa postać ekranu definiowania wzorców sprawozdań finansowych
- Raport Wydruk Uzgodnień Sald jest możliwy w postaci oddzielnych dokumentów pdf
Release [3.3.26]Ostatnia aktualizacja: 04-07-2021
- Różnice kursowe w transferze płatniczym dla wypłat walutowych są wyliczane na podstawie kursów waluty z ostatnich wpłat [więcej]
- Dodaliśmy do opisu punktów deklaracji JPK_V7 informację o terminie zwrotu podatku
- Dodaliśmy możliwość zapisu dokumentu typu "metoda kasowa" oraz "split payment" dla dokumentów PK [więcej]
- Wykonaliśmy poprawki do raportów JPK_V7 dla flag GTU oraz MPP faktur
- Dodaliśmy ikonkę "VAT reverse" dla rozliczonych faktur zakupu
- W imporcie dostawców dodaliśmy kilka udogodnień: - możliwość importu bez kodu dostawcy - bardziej elastyczny format - tłumaczenia [więcej]
- Dodaliśmy zaokraglenia przy imporcie dokumentów typu PK [więcej]
- Poprawiliśmy edycję dokumentów PK dla kategorii 89 artykułu ustawy VAT (przeksięgowanie VAT za niezapłacone faktury powyżej 90 dni) [więcej]
- Dodaliśmy komunikat ws. kursów walut dla faktury zakupu kontrahenta w PLN
- Wykonaliśmy szereg poprawek dla wyliczenia deklaracji JPK_V7K korekta
- Wykonaliśmy szereg poprawk dla mechanizmu międzyokresowego VAT oraz "metoda kasowa" dla modyfikacji faktur zakupu oraz płatności dostawców
- JPK_V7 - w przypadku VAT'u należnego liczonego w proporcji, naliczony jest w jego pełnej wysokości
- Wykonaliśmy szereg poprawek dotyczących różnic kursowych dla transferów płatniczych
- Pojawiła się możliwość zapisu dokumentów PK dla VAT zw z równoczesnym ujęciem dokumentu w rejestrze VAT
- Dodaliśmy możliwość wyboru konta innego niż kosztowe dla zaliczkowych faktur zakupu
- Dodaliśmy kolejne modyfikacje do importu dokumentów PK w zakresie: - obsługi błędów - importu dokumentów rozrachunkowych klient/dostawca
- Dodaliśmy możliwosć płatności za moduł OCR za pomocą bramki płatniczej [więcej]
- Wzorce księgowe dostawców są domyślnie widoczne na ekranie wprowadzania faktury zakupu [więcej]
- W Panelu Klienta pojawiła się zakładka z podstawowymi danymi rozliczeń oraz statusu konta
- Dodaliśmy "kreator szablonów", umożliwiający przygotowanie własnych wzorów (templatów) faktur sprzedaży [więcej]
- Do programu można zalogować się za pomocą adresu email Użytkownika
- Dodaliśmy obsługę księgowań równoległych dla księgowania faktur zakupu za pomocą mechanizmu OCR
- Dodaliśmy mechanizm skanowania faktur OCR do ekranu prostej faktury kosztowej [więcej]
- Skanowanie faktur zakupu OCR sprawdza czy dane odbiorcy na fakturze są zgodne z danymi zapisanymi w konfiguracji
- Dodaliśmy obsługę języka angielskiego na mechanizmie szablonów faktur sprzedaży
- Dla faktur kosztowych dodawanych za pomocą mechanizmu OCR (skanowanie faktury), dodaliśmy możliwość zapisania nr. konta bankowego dostawcy w kartotece dostawców w przypadku znalezienia nr. konta na skanie faktury
- Obsługa korekty sprzedaży dla zmienionej stawki VAT
- Wzorce wydruków dla faktur proforma
- Wysylania faktur emailem do kontaktów typu general i invoice
- Poprawiona obsługa intrastat w kartotece towarowej
- Przyspieszenie obsługi dużych faktur sprzedaży - wyświetlanie ilości towaru tylko dla faktur poniżej 20 pozycji
- Dodany ogólny format importu wyciągów CSV
- Dodany raport intrastat oraz poprawki do zapisu incoterms w PZ
- Nowa wersja VAT-UE
- Klonowanie dokumentów księgowych
- Dopuszczalna zerowa faktura sprzedaży
- Dodany nowy format importu wyciągów Transferwise CSV
- Wydruk faktury sprzedaży z kodem kreskowym
- Program zapamiętuje domyślny bank w funkcjach bankowych
- Rozszerzenie pola Opis dla faktury zakupu
- Możliwość zapisu dokumentów z datą VAT w zamkniętym okresie
- W dokumencie JPK_V7 program nie wyznacza kodu kraju z dwóch pierwszych znaków NIP dla krajów poza EU

mKsiegowa:

  • Księga główna
  • Sprzedaż
  • Zakupy
  • Magazyn
  • Przekroje
  • Bank
  • Raporty
  • Indywidualne uprawnienia użytkowników
  • Wielowalutowość
dokumentacja programu - zobacz

Reset hasła


Wersja 3.3.0 Build 28 - Login — mKsiegowa.pl