Witaj ponownie!
Poniżej możesz zobaczyć listę zmian, nad którymi pracujemy.
WRÓĆ DO LISTY ZMIAN
Release [3.3.34]Ostatnia aktualizacja: 30-11-2023
- Podgląd rozrachunków w podglądzie dokumentu księgowego
- Nowy format bankowy MT940 korpo
- Zmiana lokalizacji numeru NIP na wydruku faktury sprzedaży
- Rozszerzenie obsługi VAT marża na dokumencie sprzedaży
- Księgowanie równoległe dla wypłat
- Import wyciągów dla Revolut
- Sygnalizowanie zmiany w rejestrze VAT w plikach JPK_V7
- Dodanie procedur GTU do dokumentów PK
Release [3.3.30]Ostatnia aktualizacja: 04-01-2023
- Dodana edycja linii księgowych dla kont bankowych i rozrachunków w interfejsie dynamicznym
- Numer referencyjny faktury na raporcie Księgowanie na Kontach
- Na ekranie dynamicznym dodana historia wprowadzania i zmian dokumentów przez użytkownika
- Możliwość usuwania wielu dokumentów w ekranie dynamicznym
- Możliwość dodawania rozrachunków dla linii księgowania w interfejsie dynamicznym
Release [3.3.29]Ostatnia aktualizacja: 03-11-2022
- Dostosowanie formatu MT940 dla banku Raiffeisen
- Ujendolicony format danych w raporcie Sald Dostawców
- Rozpoznawanie konta klienta i dostawcy przy imporcie wyciągów bankowych na podstawie numeru rachunku bankowego
- Odnośnik do konfiguracji rachunków bankowych z ekranu planu kont
- Zapamiętanie numeru rachunku banku przy imporcie wyciągów MT940
- Usprawnienie importu wyciągów dla kontrahentów zagranicznych
- MT940 dla Credit Agricole
- Zmiany na wydruku ofert dla klientów
- Możliwość kopiowania dokumentów księgowych prostych
- Poprawki MT940 dla PKO SA
- import faktur sprzedaży - domyślna data przy braku daty płatności
- Brak nazwy kontrahenta na ekranie podsumowania przekroju
- Rozszerzenie długości pola kodu konta do 20 znaków
- Uproszczony import faktur zakupu - z 1 pliku

mKsiegowa:

  • Księga główna
  • Sprzedaż
  • Zakupy
  • Magazyn
  • Przekroje
  • Bank
  • Raporty
  • Indywidualne uprawnienia użytkowników
  • Wielowalutowość
dokumentacja programu - zobacz

Reset hasła


Wersja 3.3.0 Build 37 - Login — mKsiegowa.pl